گلدوزی

نمونه گلدوزی روی جلیقه سازمان بسیج مستضعفین شهردای تهران

گلدوزی, مستقیم