چاپ لیوان مخروطی

چاپ روی لیوان مخروطی لوگو رئال مادرید

جزئیات پروژه بی شک رئال مادرید یکی از پرطرف دارترین و پرافتخارترین باشگاه های باشگاه های جهان است. ما تعداد 100 عدد لوگوی باشگاه رئال مادرید روی ماگ مخروطی به…