چاپ قمقمه

چاپ تصویر روی قمقمه کشاورز چپق به دست

جزئیات پروژه چاپ طرح اختصاصی شما روی قمقمه. هر عکس و طرحی قابلیت چاپ روی این قمقمه هارو داره. این قمقمه ها از جنس فلز بسیار مناسب برای طبیعت گردی،…