چاپ پرچم

نمونه چاپ پرچم ساحلی شابلون

جزئیات پروژه پرچم های ساحلی در بیرون فروشگاه‌ها و مغازه‌های در قسمت ورودی قرار میگیرند و توجه عابرین را جلب میکنند. این پرچم ها به راحتی قابلیت نصب و جمع…