چاپ پیش بند تبلیغاتی چای تیرکس

جزئیات پروژه

چای تیرکس کسب و کاری جدید در عرصه نوشیدنی های گرم است که سفارش چاپ 3 عدد پیشبند را داده است.

  • کارفرما : چای تیرکس
  • نوع پیشبند: ترگال
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 40×30 سانتیمتر
  • تعداد : 3 عدد
  • مورد استفاده : فروشگاه چای
چاپ پیش بند
نمونه چاپ بشقاب تزیینی و مذهبی یا امام زمان
نمونه چاپ روی کلاه کتان شرکت ممرادکو