چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی شرکت حمل و نقل مهراد ناوگان

جزئیات پروژه

شرکت حمل و نقل بین المللی مهراد ناوگان به منظور تبلیغات این زیرلیوانی ها را سفارش داد.

کارفرما: شرکت حمل و نقل مهراد ناوگان
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 50 عدد
مورد استفاده : تبلیغات

چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ ماگ جادویی 31 سال
پروژه چاپ ظرف پذیرایی فدک بار