پروژه گلدوزی فود فور کیش

جزئیات پروژه

فست فود هایی بزرگ با تعداد پرسنل زیاد نیاز دارند تا روی لباس های خود گلدوزی انجام دهند. فست فود فود فور کیش تعداد 70 عدد گلدوزی را سفارش داده است.

  • کارفرما : فود فور کیش
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 8×8 سانتیمتر
  • تعداد : 70 عدد
  • مورد استفاده : محل کار
گلدوزی
نمونه چاپ لیوان سرامیکی تیم فوتبال تراکتور
پروژه گلدوزی فست فود کاغذ