نمونه چاپ ماگ شرکت کد نویسی

جزئیات پروژه

شرکت برنامه نویسی و کد نویسی برای انگیزه دادن به کارمندان خود این متن و تصویر را روی ماگ های ساده سرامیکی سفارش داده است

  • کارفرما : شرکت برنامه نویسی
  • نوع لیوان : سفید ساده
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 15×8 سانتیمتر
  • تعداد : 120 عدد
  • مورد استفاده : پرسنل
چاپ ماگ
چاپ ماگ
چاپ ماگ
نمونه چاپ لیوان مهد کودک
نمونه چاپ لیوان دانشگاه شهید رجایی