نمونه چاپ تیشرت گاو باز خنده دار

جزئیات پروژه

این مشتری یک طرح جالب و یک جمله بامزه روی تیشرت سفید نخی چاپ کرده است. متن نوشته شده از این قرار است: گاوبازی که عتشق گاوها بود.

  • کارفرما : مستر نخود
  • نوع تیشرت : تیشرت پنبه ای
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 5×7سانتیمتر
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : فروش در اینستاگرام
چاپ تیشرت
نمونه چاپ تیشرت مشکی فضایی
نمونه چاپ تیشرت پنبه ای سایپا