گلدوزی چسبی

روش دیگری نیز برای گلدوزی وجود دارد که بصورت گلدوزی برچسبی می باشد. در این روش ابتدا گلدوزی روی یک قطعه نمد یا فوتر انجام می گیرد. زیر پارچه ی نمدی چسب مخصوصی وجود دارد که جهت چسباندن گلدوزی روی سطح مورد نظر استفاده میگردد. در این حالت بعد از آماده شدن کامل گلدوزی می توان آن را با دستگاه پرس حرارتی روی لباس مورد نظر چسباند. برخلاف اینکه در این روش اتصال با چسب انجام می گیرد اما کاملا مستحکم بوده و از بین نمیرود. همچنین در این نوع گلدوزی دیگر به وجود لباس در هنگام انجام دوخت نیازی نیست و بعد از اتمام گلدوزی امکان پرس آنها روی لباس وجود دارد. حتی ما می توانیم این نوع دوخت را برای شما انجام دهیم و برایتان ارسال کنیم تا خودتان روی لباس های مورد نظرتان پرس کنید. حتی می توان تعداد زیادی دوخت آرم برای شما انجام گیرد و شما آنها را برای لباس هایی که در آینده تهیه خواهید کرد نیز نگهداری کنید و بعدا پرس آنها را شخصا انجام دهید.