کاغذ سابلیمیشن کره ای

کاغذ سابلیمیشن طوسیکاغذ سابلیمیشن کره ای با قدرت انتقال بسیار بالا نسبت به کاغذهای معمولی و یا کاغذ کوتد نسبت به کاغذهای معمولی تا 50% بهتر رنگ سابلیمیشن را منتقل می کنند. همچنین سرعت انتقال رنگ در آنها نسبت به کاغذهای معمولی بسیار بیشتر می باشد به طوری که بعد از چاپ تقریبا اثری از رنگ روی کاغذ باقی نمی ماند. چاپ با کاغذهای کره ای باعث زیباتر شدن و افزایش چگالی رنگ شما موقع چاپ خواهد گردید. با خرید کاغذهای سابلیمیشن کره ای تغییر شگرفی در زیبائی و قدرت چاپ خود مشاهده خواهید نمود. کاغذ سابلیمیشن کره ای نسبت به کاغذهای سابلیمیشن دیگر داری رنگ تیره تر و تقریبا کرم می باشد.

ویژگی های کاغذ سابلیمیشن کره ای:

قدرت انتقال رنگ سابلیمیشن: 95%
سرعت چاپ: 1/2 برابر
چگالی رنگ: 2 برابر  
کیفیت رنگ: 1/2 برابر
خطای رنگ: 5%
ابعاد کاغذ: A4,A3
  • توقف فروش