پروژه لیوان تبلیغاتی شرکت غذا دارو

چاپ روی لیوان تبلیغاتی یکی از پرطرفدارترین خدماتیست که شابلون به انجام آن مشغول است. در این بخش نمونه ی دیگری از لیوان تبلیغاتی که به سفارش شرکت غذادارو می باشد مشاهده می نمائید.

نمونه چاپ لیوان تبلیغاتی

چاپ لیوان تبلیغاتی به سفارش شرکت غذا دارو

نمونه لیوان های چاپ شده تبلیغاتی