پروژه لیوان تبلیغاتی دانشگاه فنی تهران

دانشگاه فنی تهران برای هشتاد و دومین سال تاسیس خود نیاز به لیوان هائی داشت تا لوگوی خود را برای جشن و همایش مربوطه چاپ نماید که به شابلون رجوع کرد. شابلون نیز با ارائه ی بهترین کیفیت نظر این دانشگاه را جلب نموده و در جشن آنها سهیم شد. می توانید عکس نمونه لیوان های تبلیغاتی را مشاهده نمائید.

چاپ لیوان تبلیغاتی دانشگاه فنی تهران

چاپ لیوان تبلیغاتی دانشگاه فنی تهران

چاپ لیوان تبلیغاتی دانشگاه فنی تهران