نمونه چاپ لباس نوزاد

از آنجا که توانائی شابلون در چاپ انواع لباس بدون محدودیت خاصی می باشد لذا مشتریان سفارشات متنوعی را به این شرکت می سپارند. نمونه هائی که مشاهده می نمائید مربوط به لباس نوزاد می باشد.

چاپ لوگوی روی لباس نوزاد

چاپ لباس مخصوص نوزاد توسط شابلون