نمونه چاپ حروف روی تیشرت تبلیغاتی

نمونه ای که در زیر مشاهده می نمائید مربوط به چاپ حروف و اعداد روی تیشرت می باشد که در این روش کاملا کاتر شده و حاشیه ای در اطراف نوشته وجود ندارد بنابراین زیبائی خاصی دارد که باعث تولید محصولی زیبا می گردد. نمونه ی این تیشرت تبلیغاتی را می توانید در این بخش مشاهده فرمائید.

چاپ حروف و اعداد روی تیشرت