نمونه بشقاب های چاپ شده با آثار Leonid Afremov

Leonid Afremov یکی از هنرمندان معاصر است که در نحوه ی استفاده از رنگ های تند و ترکیب آنها به صورت خارق العاده استاد است. آثار او به علت پررنگ و لعاب بودن برای عوام نیز بسیار جذاب است. شابلون بخشی از نقاشی های مشهور این هنرمند را به سفارش یکی از مشتریان خویش روی بشقاب چاپ نموده است که نمونه ای از آنها را مشاهده خواهید نمود.

چاپ آثار هنری Leonid Afremov روی بشقاب

چاپ آثار هنری Leonid Afremov روی بشقاب

چاپ آثار هنری Leonid Afremov روی بشقاب

چاپ آثار هنری Leonid Afremov روی بشقاب

چاپ آثار هنری Leonid Afremov روی بشقاب