چاپ روپوش پزشکی و آزمایشگاهی

روپوش آزمایشگاهی و روپوش پزشکیچاپ روی انواع روپوش شامل روپوش های سفید آزمایشگاهی و پزشکی و یا روپوش مربوط به مراکز آموزشی از خدمات پر طرفدار شابلون میباشد. ما آماده ارائه خدمات در این زمینه میباشیم. روپوش های مربوطه برنگ سفید می باشد و دارای دو جنس مختلف است: روپوش تترون و روپوش ترگال. روپوش هائی که از جنس تترون است دارای ضخامت کمتریست و روپوش های ترگان ضخیم تر میباشند. چاپ روی هر دوی این جنس ها با کیفیت و رنگ های بسیار زنده انجام خواهد گردید و دارای محدودیت نمیباشد. تقریبا اکثر قسمت های روپوش قابل چاپ می باشد مگر در قسمت هائی که دوخت وجود دارد. شما نیز می توانید روپوشی اختصاصی با چاپ لوگوی خود داشته باشید و متفاوت باشید. لباس های فرم سفید می تواند استفاده بسیار مختلفی داشته باشد مانند: لباس فرم بیمارستانی و پرستاری، استفاده روپوش در مراکز بهداشتی ، لباس فرم و روپوش آزمایشگاهی و پزشکی، استفاده به عنوان روپوش کار در صنایع غذائی و داروسازی

مشخصات چاپ روی روپوش آزمایشگاهی:

جنس: تترون و ترگال
رنگ: سفید
سایزهای موجود: M, L, XL, XXL
نحوه شستشو: ۱۰۰% قابل شستشو
حداکثر ابعاد چاپ: ۳۰×۴۰ سانتیمتر
نوع چاپ: مستقیم

راهنمای سایز روپوش:

سایز روپوش
سایز سرشانه عرض کمر قد
سایز M ۳۹ ۵۳ ۸۹
سایز L ۴۱ ۵۴ ۹۰
سایز XL ۴۳ ۵۸ ۹۳
سایز XXL ۴۵ ۵۹ ۹۶