واریز وجه از طریق موبایل

شما می توانید با استفاده از شماره گیری کد زیر در موبایل خود براحتی و به صورت کاملا امن نسبت به واریز وجه به حساب شابلون اقدام نمائید. بعد از شماره گیری مبلغ مورد نظر را وارد نموده و با وارد نمودن مشخصات نسبت به واریز وجه اقدام فرمائید. لطفا بعد از واریز وجه جهت پیگیری وجهی که واریز نموده اید با ما هماهنگی فرمائید.

واریز موبایلی به حساب شابلون