واریز آنلاین وجه

شما میتوانید توسط این درگاه وجه خود را واریز نمائید. لازم به ذکر است که تمامی مشخصات فردی شما در هنگام واریز وجه برای ما ارسال خواهد شد و بدین جهت هزینه واریزی شما براحتی قابل پیگیری می باشد و در صورت لزوم واحد مالی سایت شابلون با شما تماس حاصل خواهد نمود.


نام / نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیک

شماره تلفن همراه

مبلغ پرداختی