نحوه ارسال سفارش

ارسال با پیک

ارسال برای تهران از طریق پیک انجام می پذیرد

ارسال با باربری

ارسال از طریق باربری برای شهرستان مقدور است

ارسال با پست

بسته های کوچک از طریق پست برای شهرستان ارسال میگردد

ارسال با تیپاکس

همچنین ارسال از طریق تیپاکس برای تهران و شهرستان در دسترس است