مدت زمان انجام سفارش

زمان سفارش

مدت زمان انجام سفارش به تعداد سفارش شما بستگی دارد

افزایش زمان با توجه به ارسال

اما معمولا سفارشات بین 3 تا 5 روز کاری آماده می شود

این مدت از زمان تائید طرح و واریز لحاظ می گردد

در صورت ارسال به شهرستان با پست پیشتاز 24 تا 72 ساعت نیز افزوده می گردد

در صورت ارسال به شهرستان با پست سفارشی 7 روز اضافه در نظر داشته باشید

سفارشات فوری 1 روز کاری انجام خواهد گرفت

یعنی اگر امروز سفارش دهید فرداتا آخر وقت آماده خواهد شد

این مدت از زمان تائید طرح و واریز لحاظ می گردد

در صورت ارسال به شهرستان با پست پیشتاز 24 تا 72 ساعت نیز افزوده می گردد

در صورت ارسال به شهرستان با پست سفارشی 7 روز اضافه در نظر داشته باشید