لیست قیمت

(به علت نوسانات بازار، قیمت ها امکان تغییر دارند)

لیست قیمت انواع لیوان با چاپ
نوع لیوان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
لیوان سفید سرامیکی درجه یک ۵۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰
لیوان حرارتی جادوئی ۸۴۹۰۰ ۷۹۹۰۰
لیوان دسته رنگی ۵۷۹۰۰ ۵۲۹۰۰
لیوان شیشه ای ۵۸۹۰۰ ۵۳۹۰۰
لیوان فسفری ۶۲۹۰۰ ۵۷۹۰۰
لیوان اکرلیک ۶۹۹۰۰ ۶۴۹۰۰
لیوان دسته قلبی ۵۹۹۰۰ ۵۴۹۰۰
لیوان باریک بلند دسته دار ۳۶۹۰۰ ۳۱۹۰۰
لیوان قاشق دار ۵۹۹۰۰ ۵۴۹۰۰
فلاسک استیل خودرو ۱۱۹۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰
لیست قیمت انواع زیرلیوانی با چاپ
نوع زیرلیوانی تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
زیرلیوانی ام دی اف دایره ۹۹۰۰ ۸۹۰۰
زیرلیوانی ام دی اف مربع ۹۹۰۰ ۸۹۰۰

لیست قیمت انواع فنجان با چاپ
نوع فنجان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
فنجان سرامیکی ۴۴۹۰۰ ۳۹۹۰۰
فنجان استیل ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
فنجان و نعلبکی کواترو ۲۹۹۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰

لیست قیمت انواع تیشرت با چاپ
نوع تيشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تيشرت آستین کوتاه یقه گرد پلی استر
۵۹۹۰۰ ۵۴۹۰۰
تيشرت آستین کوتاه ملانژ
۶۴۹۰۰ ۵۹۹۰۰
تيشرت آستین بلند رگلان
۶۹۹۰۰ ۶۴۹۰۰
تیشرت یقه گرد پنبه ای سفید ۹۹۹۰۰ ۹۴۹۰۰
تيشرت پنبه ای مشکی
از ۱۱۹۰۰۰ از ۱۱۴۰۰۰
تيشرت پنبه ای رنگی
از ۱۳۹۰۰۰ از ۱۳۴۰۰۰
تيشرت یقه دار سفید ۱۱۹۰۰۰ ۱۱۴۰۰۰
تيشرت یقه دار رنگی ۱۳۹۰۰۰ ۱۳۴۰۰۰
نوع تیشرت زنانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تاپ بندی دخترانه
۳۹۹۰۰ ۲۳۹۰۰
تيشرت زنانه اسپان
۵۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰
رکابی زنانه
۴۴۹۰۰ ۳۹۹۰۰
دکلته زنانه
۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
تیشرت زنانه نخی
- -
نوع تیشرت بچگانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تیشرت بچگانه اسپان
۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
تیشرت بچگانه ملانژ
۴۴۹۰۰ ۳۹۹۰۰
تیشرت بچگانه فسفری
۱۷۹۰۰ ۱۵۹۰۰
بادی نوزاد
۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰

لیست قیمت انواع سویشرت با چاپ
نوع سویشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
سویشرت ملانژ طوسی
۱۲۴۰۰۰ ۱۱۹۰۰۰
سویشرت سفید
۹۹۹۰۰ ۹۴۹۰۰
سویشرت نخی مشکی
۱۴۹۹۰۰ ۱۴۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پدموس با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پدموس دایره ای ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پدموس مستطیلی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰

لیست قیمت انواع تخته شاسی با چاپ
تخته شاسی ساده تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
۲۰×۳۰ ۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰
تخته شاسی طرح پازل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
۲۰×۳۰ ۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰

لیست قیمت محصولات دیگر
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
کلاه ۴۴۹۰۰ ۳۹۹۰۰
پیراهن مردانه آستین بلند ۸۹۹۰۰ ۸۴۹۰۰
پیش بند ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰
روپوش پزشکی ۷۴۹۰۰ ۶۹۹۰۰

لیست قیمت انواع پرچم رومیزی با چاپ اختصاصی
نوع پرچم رومیزی تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم روميزي زمینه سفید وسط چاپ ۴۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰
پرچم روميزي تمام چاپ (تمپلات) ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
پرچم رومیزی بدون ریشه (لیزری) ۴۴۹۰۰ ۳۹۹۰۰
پرچم یادبود ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پرچم تشریفات با چاپ اختصاصی
نوع پرچم تشریفات معمولی براق تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات براق یک رو وسط چاپ ۲۰۹۰۰۰ ۲۰۴۰۰۰
تشريفات براق دو رو وسط چاپ ۲۲۹۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
تشريفات براق یک رو تمپلات ۲۳۹۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
تشريفات براق دو رو تمپلات ۲۵۹۰۰۰ ۲۵۴۰۰۰
نوع پرچم تشریفات معمولی مات تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات مات یک رو وسط چاپ ۲۳۹۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
تشريفات مات دو رو وسط چاپ ۲۵۹۰۰۰ ۲۵۴۰۰۰
تشريفات مات یک رو تمپلات ۲۶۹۰۰۰ ۲۶۴۰۰۰
تشريفات مات دو رو تمپلات ۲۸۹۰۰۰ ۲۸۴۰۰۰
نوع پرچم تشریفات لیزری تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات لیزری براق وسط چاپ ۲۳۹۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
تشريفات لیزری براق تمام چاپ ۲۴۹۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰
تشريفات لیزری مات وسط چاپ ۲۹۹۰۰۰ ۲۹۴۰۰۰
تشريفات لیزری مات تمام چاپ ۳۰۹۰۰۰ ۳۰۴۰۰۰

لیست قیمت انواع پرچم اهتزاز
نوع پرچم اهتزاز نحوه قرارگیری قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
۷۰×۱۲۰ افقی ۸۹۰۰۰
۹۰×‍۱۵۰ افقی ۹۹۰۰۰
۱۲۰×۲۱۰ افقی ۱۱۹۰۰۰
۱۴۰×۲۴۰ افقی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۲۰۰ عمودی ۱۰۹۹۰۰
۱۰۰×۳۰۰ عمودی ۱۰۴۰۰۰
۱۰۰×۴۰۰ عمودی ۱۴۴۰۰۰
۱۰۰×۵۰۰ عمودی ۱۳۴۰۰۰

لیست قیمت انواع پرچم کشورها و ملل
نوع پرچم رومیزی ملل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم رومیزی کشورها ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ملل تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشریفات کشورها ریشه دار ۲۳۹۰۰۰ ۲۳۴۰۰۰
پرچم تشریفات کشورها لیزری ۲۵۹۰۰۰ ۲۵۴۰۰۰

جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم ایران
نوع پرچم رومیزی ایران ۱ تا ۹ عدد ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم رومیزی ایران ساتن ۴۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰
پرچم رومیزی ایران جیر ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
پرچم رومیزی ایران لیزری بدون ریشه ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ایران تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم تشریفات ایران ساتن مات ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
پرچم تشریفات ایران جیر ۲۲۹۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری مات ۳۰۹۰۰ ۳۰۴۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری براق ۲۷۹۰۰۰ ۲۷۴۰۰۰

لیست قیمت انواع شال و روسری با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
شال ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
روسری - -

لیست قیمت انواع پازل بازی با چاپ
اندازه پازل تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پازل بازي ۴۰ تکه مقوائی ۳۲۹۰۰ ۲۷۹۰۰ ۲۲۹۰۰
پازل بازي ۷۷ تکه چرمی - - -
پازل بازي ۷۷ تکه مغناطیسی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰
پازل بازي ۱۲۰ تکه ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پازل بازي قلبی ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰ ۱۹۹۰۰
پازل ۳۰۰ تکه مقوائی ۵۹۹۰۰ ۵۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰

لیست قیمت انواع بشقاب و پیش دستی با چاپ
نوع پیش دستی تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پیش دستی ساده هتلی ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
پیش دستی طرح پرشیا ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
نوع بشقاب تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
بشقاب طرح مینا ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰
بشقاب ساده هتلی ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰
بشقاب طرح صدف ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰
بشقاب طرح خاطره ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰

موارد زیر چاپ کوره ای و فقط برای لوگو انجام می گیرد حداقل تیراژ ۱۰۰ قطعه می باشد
ظروف با چاپ کوره ای جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت ها روی لینک زیر کلیک نمائید
بیش از ۵۰ نوع ظروف مختلف