لیست قیمت

(به علت نوسانات بازار، قیمت ها امکان تغییر دارند)

لیست قیمت انواع لیوان با چاپ
نوع لیوان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
لیوان سفید سرامیکی درجه یک ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
لیوان حرارتی جادوئی ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
لیوان دسته رنگی ۴۳۹۰۰ ۳۸۹۰۰
لیوان شیشه ای ۵۶۹۰۰ ۵۱۹۰۰
لیوان فسفری ۵۲۹۰۰ ۴۷۹۰۰
لیوان اکرلیک ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
لیوان دسته قلبی ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
لیوان باریک بلند دسته دار ۲۸۹۰۰ ۲۶۹۰۰
لیوان قاشق دار ۵۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰
لیوان دسته عروسکی - -

لیست قیمت انواع فنجان با چاپ
نوع فنجان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
فنجان سرامیکی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
فنجان استیل ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
فنجان و نعلبکی کواترو ۲۵۹۰۰۰ ۲۴۹۰۰۰

لیست قیمت انواع تیشرت با چاپ
نوع تيشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تيشرت آستین کوتاه یقه گرد پلی استر
۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
تيشرت آستین بلند یقه گرد اسپان
- -
تيشرت بدون آستین یقه گرد اسپان
- -
تيشرت آستین کوتاه ملانژ
۴۴۹۰۰ ۳۹۹۰۰
تيشرت آستین بلند رگلان
۴۴۹۰۰ ۴۲۹۰۰
تیشرت یقه گرد پنبه ای سفید ۷۴۹۰۰ ۶۹۹۰۰
تيشرت پنبه ای مشکی
از ۶۹۹۰۰ از ۶۴۹۰۰
تيشرت پنبه ای رنگی
از ۸۴۹۰۰ از ۷۹۹۰۰
تيشرت یقه دار سفید ۷۹۹۰۰ ۷۴۹۰۰
تيشرت یقه دار رنگی ۸۹۹۰۰ ۸۴۹۰۰
تیشرت فسفری - -
نوع تیشرت زنانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تاپ بندی دخترانه
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
تيشرت زنانه اسپان
۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
رکابی زنانه
۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
دکلته زنانه
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
تیشرت زنانه یقه ضربدری
- -
تیشرت زنانه نخی
- -
نوع تیشرت بچگانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تیشرت بچگانه اسپان
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
تیشرت بچگانه ملانژ
۳۲۹۰۰ ۳۰۹۰۰
تیشرت بچگانه فسفری
۱۷۹۰۰ ۱۵۹۰۰
بادی نوزاد
۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰

لیست قیمت انواع سویشرت با چاپ
نوع سویشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
سویشرت ملانژ طوسی
۸۹۹۰۰ ۸۴۹۰۰
سویشرت سفید
۹۹۹۰۰ ۹۴۹۰۰
سویشرت نخی مشکی
۱۴۹۹۰۰ ۱۴۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پدموس با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پدموس دایره ای ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پدموس مستطیلی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰

لیست قیمت انواع تخته شاسی با چاپ
تخته شاسی ساده تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
۲۰×۳۰ ۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰
تخته شاسی طرح پازل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
۲۰×۳۰ ۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰

لیست قیمت محصولات دیگر
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
کلاه ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
پیراهن مردانه آستین بلند ۸۹۹۰۰ ۸۴۹۰۰
پیش بند ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰
زیرلیوانی ام دی اف ۹۹۰۰ ۸۹۰۰
روپوش پزشکی ۷۴۹۰۰ ۶۹۹۰۰

لیست قیمت انواع پرچم رومیزی با چاپ اختصاصی
نوع پرچم رومیزی تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم روميزي زمینه سفید وسط چاپ ۳۷۹۰۰ ۳۲۹۰۰
پرچم روميزي تمام چاپ (تمپلات) ۴۲۹۰۰ ۳۷۹۰۰
پرچم رومیزی بدون ریشه (لیزری) ۳۷۹۰۰ ۳۲۹۰۰
پرچم یادبود ۴۲۹۰۰ ۳۷۹۰۰

لیست قیمت انواع پرچم تشریفات با چاپ اختصاصی
نوع پرچم تشریفات معمولی براق تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات براق یک رو وسط چاپ ۱۶۹۰۰۰ ۱۶۴۰۰۰
تشريفات براق دو رو وسط چاپ ۱۸۹۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰
تشريفات براق یک رو تمپلات ۱۹۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
تشريفات براق دو رو تمپلات ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
نوع پرچم تشریفات معمولی مات تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات مات یک رو وسط چاپ ۱۹۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
تشريفات مات دو رو وسط چاپ ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تشريفات مات یک رو تمپلات ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تشريفات مات دو رو تمپلات ۲۴۹۰۰۰ ۲۴۴۰۰۰
نوع پرچم تشریفات لیزری تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
تشريفات لیزری براق وسط چاپ ۱۸۹۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰
تشريفات لیزری براق تمام چاپ ۱۹۹۰۰۰ ۱۹۴۰۰۰
تشريفات لیزری مات وسط چاپ ۲۱۹۰۰۰ ۲۱۴۰۰۰
تشريفات لیزری مات تمام چاپ ۲۲۹۰۰۰ ۲۲۴۰۰۰

لیست قیمت انواع پرچم اهتزاز
نوع پرچم اهتزاز نحوه قرارگیری قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
۷۰×۱۲۰ افقی ۸۹۰۰۰
۹۰×‍۱۵۰ افقی ۹۹۰۰۰
۱۲۰×۲۱۰ افقی ۱۱۹۰۰۰
۱۴۰×۲۴۰ افقی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۲۰۰ عمودی ۱۰۹۹۰۰
۱۰۰×۳۰۰ عمودی ۱۰۴۰۰۰
۱۰۰×۴۰۰ عمودی ۱۴۴۰۰۰
۱۰۰×۵۰۰ عمودی ۱۳۴۰۰۰

لیست قیمت انواع پرچم کشورها و ملل
نوع پرچم رومیزی ملل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم رومیزی کشورها ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ملل تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشریفات کشورها ریشه دار ۲۰۰۰۰۰ ۱۹۵۰۰۰
پرچم تشریفات کشورها لیزری ۲۲۵۰۰۰ ۲۲۰۰۰۰

جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم ایران
نوع پرچم رومیزی ایران ۱ تا ۹ عدد ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم رومیزی ایران ساتن ۲۹۹۰۰ ۲۷۰۰
پرچم رومیزی ایران جیر ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
پرچم رومیزی ایران لیزری بدون ریشه ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ایران تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم تشریفات ایران ساتن مات ۱۲۹۰۰۰ ۱۲۴۰۰۰
پرچم تشریفات ایران جیر ۱۳۴۰۰۰ ۱۲۹۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری مات ۲۲۴۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری براق ۲۰۴۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰

لیست قیمت انواع شال و روسری با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
شال ۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
روسری - -

لیست قیمت انواع پازل بازی با چاپ
اندازه پازل تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پازل بازي ۴۰ تکه مقوائی - - -
پازل بازي ۷۷ تکه چرمی - - -
پازل بازي ۷۷ تکه مغناطیسی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰
پازل بازي ۱۲۰ تکه ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پازل بازي قلبی ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰ ۱۹۹۰۰
پازل ۳۰۰ تکه مقوائی ۵۹۹۰۰ ۵۴۹۰۰ ۴۹۹۰۰

لیست قیمت انواع بشقاب و پیش دستی با چاپ
نوع پیش دستی تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پیش دستی ساده هتلی ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
پیش دستی طرح پرشیا ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
نوع بشقاب تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
بشقاب طرح مینا ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰
بشقاب ساده هتلی ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰
بشقاب طرح صدف ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰
بشقاب طرح خاطره ۷۹۹۰۰ ۶۹۹۰۰

موارد زیر چاپ کوره ای و فقط برای لوگو انجام می گیرد حداقل تیراژ ۱۰۰ قطعه می باشد
ظروف با چاپ کوره ای جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت ها روی لینک زیر کلیک نمائید
بیش از ۵۰ نوع ظروف مختلف