ارسال مشخصات واریز وجه بانکی

در صورتی که هزینه ی مربوط به سفارش خود را از طریق بانک و یا خودپرداز و یا به طریق اینترنتی به غیر از درگاه سایت شابلون واریز نموده اید مشخصات واریز وجه را در فرم زیر ثبت بفرمائید و از این طریق به اطلاع ما برسانید. واحد مالی پیگیر وجه واریزی شما خواهد بود.