شابلون دوستدار محیط زیست

شابلون حافظ و دوستدار محیط زیست

شابلون دوستدار محیط زیست است. ما با بکارگیری راه های نوین و خدمات دیجیتالی و اینترنتی و با تکنولوژی نوین امروز و همچنین با وسواس در استفاده از ابزار و دستگاه ها تمام سعی خود را نموده ایم که نه تنها آلودگی کمتری تولید کنیم بلکه مانع بروز آلودگی های شهری و رفت و آمدهای اضافی شویم تا شاید نقشی هرچند بسیار کوچک در کاهش ترافیک داشته باشیم. بر همین اساس ما به طراحی سایتی تمام مکانیزه دست زدیم تا دیگر مشتریان ما مجبور نباشند برای خرید از خانه و یا محل کار خود خارج شوند تا با استفاده از وسیله نقلیه و سوخت فسیلی موجب افزایش آلودگی هوا و ترافیک شوند. شما کافیست در محل کار و یا منزل در هر ساعتی از شبانه روز پشت رایانه خود نشسته و یا با استفاده از تلفن همراه خویش سفارش خود را در سایت شابلون ثبت نمائید و در زمان کوتاهی سفارش خود را در آدرس مورد نظر با روش هائی که در نظر گرفته شده دریافت نمائید.

همچنین فرایند چاپ فرایندیست که عموما با رنگ، کاغذ و انواع دستگاه ها سر و کار دارد. شابلون نیز همواره با همین مسائل روبروست. اما ما یک نقطه تفاوت بزرگ با دیگر تولید کننده ها داریم. ما دوستدار محیط زیست هستیم و این موضوع را به طور جدی در کار خود در نظر قرار میدهیم. تمام تلاش ما این است که آلودگی کمتری تولید نمائیم و یا از تمامی مواد بازیافتی به نحو احسنت استفاده کنیم. اکثر همکاران ما در این سیستم توجهی به این موضوع ندارند و با تولید مواد زائد بسیار زیاد و بدون توجه به قابلیت بازیافت، تمامی آن را دور ریخته و موجب از دست رفتن این سرمایه ی طبیعی میشوند. اما ما کوچکترین زباله بازیافتی خود را برای بازیافت اهدا می کنیم. اکثر دور ریختنی ها در این حوزه به کاغذ مربوط میشود. متاسفانه در ایران کسی به این موضوع توجهی ندارد. کاغذی که از قطع درختان حاصل می شوند. درختی که سال ها زندگی خود را صرف نموده و به حدی رسیده که قابل استحصال باشد بعد از صرف هزینه و تبدیل شدن به کاغذ و استفاده دور ریخته می شود.

ما شاید نتوانیم برای همه نسخه ای یکسان بپیچیم و آنها را وادار با بازیافت مواد دور ریختنی خود نمائیم اما در حد خودمان تمام تلاشمان را کرده ایم که از دور ریختن مواد قابل بازیافت خود جلوگیری نموده و آن را به چرخه ی استفاده برگردانیم. شاید کاغذهای ما در گوشه ی دیگری از دنیا و با قطع درختان کشورهای مختلفی تولید شده باشد. اما ما اینجا در ایران خودمان آنها را به چرخه ی استفاده ی دوباره برمیگردانیم و آن را هدر نمی دهیم. این سهم شاید کوچک باشد اما اگر همه ی ما فقط خودمان به این موضوع توجه کنیم در نهایت یک جامعه ی بزرگ خواهیم داشت که به محیط زیست اهمیت می دهد و در آن موقع ما شهری پاکیزه تر، هوائی لطیف تر، کشوری زیباتر و در نهایت زمینی بدون آلودگی خواهیم داشت. ما می خواهیم سهم خود را از یک هوای پاک ادا کنیم.

شابلون به چرخه بازیافت کمک خواهد نمود