اسامی مدیران سایت شابلون

مدیر

هومن جیا: مدیر مجموعه

تحصیلات: کارشناس بیولوژی گرایش گیاهی

طراح

اشکان جیا: طراح ارشد

تحصیلات: کارشناس ارشد هنر گرایش تصویرسازی

مدیر مالی

فریبا مقامی: مدیر مالی

تحصیلات: کارشناس ارشد حسابداری

مسئول خرید

فریدون جیا: مدیر تدارکات

تحصیلات: دیپلم فنی گرایش نقشه کشی ساختمان

صاحب امتیاز

فرناز فاضل: صاحب امتیاز

تحصیلات: کارشناس حسابداری