چاپ پرچم اهتزاز

بهترین کیفیت توسط سایت شابلون انجام می شود. پرچم های اهتزاز همان پرچم هائی هستند که روی پایه های بلند در فضای باز مورد استفاده قرار می گیرد. جنس پارچه پرچم های اهتزاز همگی ساتن می باشد و دارای مقاومت بسیار زیادی می باشد. پرچم اهتزاز به صورت عمودی و افقی در اندازه های گوناگون قابل تولید و چاپ می باشد. برای دوخت پرچم اهتزاز می توان از پارچه ساتن و یا ژرسه استفاده نمود که به علت زیباتر بودن بیشتر از پارچه ی ساتن استفاده می شود که دارای کیفیت بهتری نیز می باشد. همچنین جهت نگهداری این پرچم ها میتوان هم از دوخت برای چوب و هم از پانچ برای به اهتزاز در آوردن توسط سیم بکسل استفاده نمود.

جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم اهتزاز
ابعاد پرچم نحوه قرارگیری قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
۷۰×۱۲۰ افقی ۸۴۰۰۰
۹۰×‍۱۵۰ افقی ۹۴۰۰۰
۱۲۰×۲۱۰ افقی ۱۱۴۰۰۰
۱۴۰×۲۴۰ افقی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۲۰۰ عمودی ۱۰۴۰۰۰
۱۰۰×۳۰۰ عمودی ۱۱۴۰۰۰
۱۰۰×۴۰۰ عمودی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۵۰۰ عمودی ۱۳۴۰۰۰