شابلون ارائه دهنده خدمات چاپ و هدایای تبلیغاتی

نمونه تقدیرنامه مدرسه

تقدیرنامه ها در مدارس استفاده بسیاری دارند. بسیاری از مدارس برای تقدیر از دانش آموزان و یا معلمان از تقدیرنامه های مختلفی استفاده می نمایند. شابلون نیز به تولید تقدیرنامه های سرامیکی اقدام می کند که با توجه به زیبائی خاص خود متفاوت از تقدیرنامه های دیگر می باشند. در این بخش می توانید نمونه از این تقدیرنامه را مشاهده فرمائید. طراحی این تقدیرنامه توسط تیم طراحی شابلون انجام شده است. شما نیز می توانید با ما تماس بگیرید تا تقدیرنامه مخصوص شما را طراحی و برایتان چاپ نمائیم.

تقدیرنامه دانش آموزی


نمونه تقدیرنامه های چاپ شده