مدت زمان انجام سفارش

زمان سفارش

مدت زمان انجام سفارش به تعداد سفارش شما بستگی دارد

افزایش زمان با توجه به ارسال

اما معمولا سفارشات بین 3 تا 5 روز کاری آماده می شود

در صورت ارسال به شهرستان 24 تا 72 ساعت نیز افزوده می گردد

سفارشات فوری 1 روز کاری انجام خواهد گرفت