لیست قیمت

(به علت نوسانات بازار، قیمت ها امکان تغییر دارند)

لیست قیمت انواع لیوان با چاپ
نوع لیوان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
لیوان سفید سرامیکی درجه یک ۲۱۹۰۰ ۱۹۹۰۰
لیوان حرارتی جادوئی ۴۹۹۰۰ -
لیوان دسته رنگی ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
لیوان شیشه ای ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
لیوان فسفری ۲۷۹۰۰ ۲۴۹۰۰
لیوان اکرلیک ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
لیوان دسته قلبی ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
لیوان باریک بلند دسته دار ۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
لیوان قاشق دار ۳۱۹۰۰ ۲۹۹۰۰
لیوان دسته عروسکی ۱۸۹۰۰ ۱۶۹۰۰

لیست قیمت انواع فنجان با چاپ
نوع فنجان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
فنجان سرامیکی ۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
فنجان استیل ۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰
فنجان و نعلبکی قاشق دار ۶ تکه ۱۶۹۰۰۰ ۱۵۹۰۰۰

لیست قیمت انواع تیشرت با چاپ
نوع تيشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تيشرت آستین کوتاه یقه گرد اسپان
۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
تيشرت آستین بلند یقه گرد اسپان
- -
تيشرت بدون آستین یقه گرد اسپان
- -
تيشرت آستین کوتاه ملانژ
۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
تيشرت آستین بلند رگلان
۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰
تیشرت یقه گرد پنبه ای سفید ۵۹۹۰۰ ۵۴۹۰۰
تيشرت پنبه ای مشکی و رنگی
از ۵۹۹۰۰ از ۵۴۹۰۰
تيشرت یقه دار سفید ۷۴۹۰۰ ۶۹۹۰۰
تيشرت یقه دار رنگی ۸۴۹۰۰ ۷۹۹۰۰
تیشرت فسفری - -
نوع تیشرت زنانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تاپ بندی دخترانه
۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
تيشرت زنانه اسپان
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
رکابی زنانه
۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰
دکلته زنانه
۲۷۹۰۰ ۲۵۹۰۰
تیشرت زنانه یقه ضربدری
- -
تیشرت زنانه نخی
- -
نوع تیشرت بچگانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تیشرت بچگانه اسپان
۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
تیشرت بچگانه ملانژ
۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
تیشرت بچگانه فسفری
۱۷۹۰۰ ۱۵۹۰۰
بادی نوزاد
۳۹۹۰۰ ۳۷۹۰۰

لیست قیمت انواع سویشرت با چاپ
نوع سویشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
سویشرت ملانژ طوسی
۷۴۹۰۰ ۶۹۹۰۰
سویشرت سفید
۸۹۹۰۰ ۸۴۹۰۰
سویشرت نخی مشکی
۱۴۹۹۰۰ ۱۴۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پدموس با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پدموس دایره ای ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
پدموس مستطیلی ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰

لیست قیمت انواع تخته شاسی با چاپ
تخته شاسی ساده تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
۲۰×۳۰ ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
تخته شاسی طرح پازل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
۲۰×۳۰ ۲۹۹۰۰ ۱۹۹۰۰

لیست قیمت محصولات دیگر
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
کلاه ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پیراهن مردانه آستین بلند ۶۹۹۰۰ ۶۴۹۰۰
پیش بند ۲۴۹۰۰ ۱۹۹۰۰
زیرلیوانی ام دی اف ۵۴۰۰ ۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پرچم با چاپ اختصاصی
نوع پرچم رومیزی تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم روميزي زمینه سفید وسط چاپ ۲۸۹۰۰ ۲۶۹۰۰
پرچم روميزي تمام چاپ (تمپلات) ۳۳۹۰۰ ۳۱۹۰۰
پرچم رومیزی بدون ریشه (لیزری) ۲۸۹۰۰ ۲۶۹۰۰
نوع پرچم تشریفات تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشريفات یک رو وسط چاپ ۲۳۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰
پرچم تشريفات دو رو وسط چاپ ۲۴۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
پرچم تشریفات تمام چاپ (تمپلات) ۲۶۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰
پرچم تشريفات لیزری ۲۴۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
نوع پرچم اهتزاز نحوه قرارگیری قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
۷۰×۱۲۰ افقی ۸۴۰۰۰
۹۰×‍۱۵۰ افقی ۹۴۰۰۰
۱۲۰×۲۱۰ افقی ۱۱۴۰۰۰
۱۴۰×۲۴۰ افقی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۲۰۰ عمودی ۱۰۴۰۰۰
۱۰۰×۳۰۰ عمودی ۱۱۴۰۰۰
۱۰۰×۴۰۰ عمودی ۱۲۴۰۰۰
۱۰۰×۵۰۰ عمودی ۱۳۴۰۰۰

لیست قیمت انواع پرچم کشورها و ملل
نوع پرچم رومیزی ملل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم رومیزی کشورها ۳۳۹۰۰ ۳۱۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ملل تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشریفات کشورها ریشه دار ۲۶۰۰۰۰ ۲۵۵۰۰۰
پرچم تشریفات کشورها لیزری ۲۷۵۰۰۰ ۲۷۰۰۰۰

جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم ایران
نوع پرچم رومیزی ایران ۱ تا ۹ عدد ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم رومیزی ایران ساتن ۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
پرچم رومیزی ایران جیر ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
نوع پرچم تشریفات ایران تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم تشریفات ایران ساتن مات ۱۸۹۰۰۰ ۱۸۴۰۰۰
پرچم تشریفات ایران جیر ۲۰۴۰۰۰ ۱۹۹۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری مات ۲۶۴۰۰۰ ۲۵۹۰۰۰
پرچم تشریفات ایران لیزری براق ۲۴۴۰۰۰ ۲۳۹۰۰۰

لیست قیمت انواع شال و روسری با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
شال ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
روسری - -

لیست قیمت انواع پازل بازی با چاپ
اندازه پازل تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پازل بازي ۴۰ تکه مقوائی ۲۲۹۰۰ ۲۰۹۰۰ ۱۸۹۰۰
پازل بازي ۷۷ تکه چرمی ۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
پازل بازي ۷۷ تکه مغناطیسی ۲۵۹۰۰ ۲۳۹۰۰ ۲۱۹۰۰
پازل بازي ۱۲۰ تکه ۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰ ۱۸۹۰۰
پازل بازي قلبی ۲۲۹۰۰ ۲۰۹۰۰ ۱۸۹۰۰

لیست قیمت انواع بشقاب و پیش دستی با چاپ
نوع پیش دستی تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پیش دستی ساده هتلی ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پیش دستی طرح پرشیا ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
نوع بشقاب تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
بشقاب طرح مینا ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
بشقاب ساده هتلی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
بشقاب طرح صدف ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
بشقاب طرح خاطره ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰

موارد زیر چاپ کوره ای و فقط برای لوگو انجام می گیرد حداقل تیراژ ۱۰۰ قطعه می باشد
ظروف با چاپ کوره ای جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت ها روی لینک زیر کلیک نمائید
بیش از ۵۰ نوع ظروف مختلف