لیست قیمت

(به علت نوسانات بازار، قیمت ها امکان تغییر دارند)

لیست قیمت انواع لیوان با چاپ
نوع لیوان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
لیوان سفید سرامیکی درجه یک ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
لیوان حرارتی جادوئی ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
لیوان دسته رنگی ۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
لیوان شیشه ای ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
لیوان فسفری ۲۷۹۰۰ ۲۴۹۰۰
لیوان اکرلیک ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
لیوان دسته قلبی ۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
لیوان سرامیکی بلند دسته دار ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
لیوان ویکتوریا - - از ۹۰۰۰ تومان
لیوان قاشق دار ۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰
دمنوش (فلاسک خودرو) ۳۱۹۰۰ ۲۹۹۰۰
لیوان دسته عروسکی ۱۸۹۰۰ ۱۶۹۰۰

لیست قیمت انواع فنجان با چاپ
نوع فنجان تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
فنجان سرامیکی ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
نیم ماگ - -
کاپ چینی ۶ تکه ۷۵۰۰۰ ۶۹۰۰۰
فنجان استیل ۲۱۹۰۰ ۱۹۹۰۰
فنجان و نعلبکی قاشق دار ۶ تکه ۱۵۰۰۰۰ ۱۴۰۰۰۰

لیست قیمت انواع تیشرت با چاپ
نوع تيشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تيشرت آستین کوتاه یقه گرد اسپان
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
تيشرت آستین بلند یقه گرد اسپان
- -
تيشرت بدون آستین یقه گرد اسپان
- -
تيشرت آستین کوتاه ملانژ
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
تيشرت آستین بلند رگلان
۳۴۹۰۰ ۳۲۹۰۰
تیشرت یقه گرد پنبه ای سفید ۴۹۹۰۰ ۴۴۹۰۰
تيشرت پنبه ای مشکی و رنگی
از ۴۹۹۰۰ از ۴۴۹۰۰
تيشرت جودون یه دار سفید ۶۴۹۰۰ ۵۹۹۰۰
تيشرت جودون یه دار رنگی ۷۴۹۰۰ ۶۹۹۰۰
تیشرت فسفری - -
نوع تیشرت زنانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تاپ بندی دخترانه
۲۴۹۰۰ ۲۲۹۰۰
تيشرت زنانه اسپان
۲۹۹۰۰ ۲۷۹۰۰
رکابی زنانه
۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰
دکلته زنانه
۲۷۹۰۰ ۲۵۹۰۰
تیشرت زنانه یقه ضربدری
- -
تیشرت زنانه نخی
- -
نوع تیشرت بچگانه تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
تیشرت بچگانه اسپان
۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
تیشرت بچگانه ملانژ
۲۱۹۰۰ ۱۹۹۰۰
تیشرت بچگانه فسفری
۱۷۹۰۰ ۱۵۹۰۰

لیست قیمت انواع سویشرت با چاپ
نوع سویشرت تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ با تخفیف فوق العاده
سویشرت ملانژ طوسی
۶۹۹۰۰ ۶۴۹۰۰
سویشرت ملانژ لانگ
۷۹۹۰۰ -
سویشرت نخی مشکی
۱۴۹۹۰۰ ۱۴۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پدموس با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پدموس دایره ای ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
پدموس مستطیلی ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰

لیست قیمت انواع تخته شاسی با چاپ
تخته شاسی ساده تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۱۲۹۰۰ ۱۰۹۰۰
۳۰×۴۰ ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
تخته شاسی طرح پازل تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
۱۵×۲۰ ۱۲۹۰۰ ۱۰۹۰۰
۳۰×۴۰ ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰

لیست قیمت محصولات دیگر
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
کلاه ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پیش بند ۲۴۹۰۰ ۱۹۹۰۰
زیرلیوانی ام دی اف ۵۴۰۰ ۴۹۰۰

لیست قیمت انواع پرچم با چاپ اختصاصی
نوع پرچم رومیزی تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
پرچم روميزي زمینه سفید وسط چاپ ۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پرچم روميزي تمام چاپ (تمپلات) ۳۱۹۰۰ ۲۹۹۰۰
پرچم رومیزی بدون ریشه (لیزری) ۲۶۹۰۰ ۲۴۹۰۰
نوع پرچم تشریفات تک ۲ تا ۵ عدد تیراژ
پرچم تشريفات یک رو وسط چاپ ۲۰۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰
پرچم تشريفات دو رو وسط چاپ ۲۳۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰
پرچم تشریفات تمام چاپ (تمپلات) ۲۴۵۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰
پرچم تشريفات لیزری ۲۱۵۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰

لیست قیمت انواع پرچم کشورها و ملل
نوع پرچم تک ۱۰ تا ۵۰ عدد تیراژ
پرچم رومیزی کشورها ۲۰۰۰۰ ۱۵۰۰۰
پرچم تشریفات کشورها ۲۰۰۰۰۰ -

جدول ابعاد و لیست قیمت پرچم ایران
نوع پرچم ابعاد قیمت تیراژ با تخفیف ویژه
پرچم رومیزی ایران 19x29 19900
پرچم تشریفات ایران 90x150 154000
پرچم اهتزاز ایران افقی 70x120 26000
پرچم اهتزاز ایران افقی 90x150 28000
پرچم اهتزاز ایران افقی 100x180 32000
پرچم اهتزاز ایران افقی 110x120 37000
پرچم اهتزاز ایران عمودی 100x200 33000
پرچم اهتزاز ایران عمودی 100x300 37000
پرچم اهتزاز ایران عمودی 100x400 45000
پرچم اهتزاز ایران عمودی 100x500 -

لیست قیمت انواع شال و روسری با چاپ
نوع محصول تک ۱۰ تا ۲۰ عدد تیراژ
شال ۱۹۹۰۰ ۱۷۹۰۰
روسری - -

لیست قیمت انواع پازل بازی با چاپ
اندازه پازل تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پازل بازي ۴۰ تکه مقوائی ۲۲۹۰۰ ۱۷۹۰۰ ۱۲۹۰۰
پازل بازي ۷۷ تکه چرمی ۲۶۹۰۰ ۲۱۹۰۰ ۱۶۹۰۰
پازل بازي ۷۷ تکه مغناطیسی ۲۵۹۰۰ ۲۰۹۰۰ ۱۵۹۰۰
پازل بازي ۳۰۰ تکه مقوائی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰ ۲۹۹۰۰
پازل بازي ۱۲۰ تکه ۱۶۹۰۰ ۱۴۹۰۰ ۱۲۹۰۰
پازل بازي قلبی ۲۲۹۰۰ ۱۷۹۰۰ ۱۲۹۰۰

لیست قیمت انواع بشقاب و پیش دستی با چاپ
نوع پیش دستی تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
پیش دستی ساده هتلی ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
پیش دستی طرح پرشیا ۲۹۹۰۰ ۲۴۹۰۰
نوع بشقاب تک ۱۰ تا ۲۰ ۲۰ تا ۵۰ عدد
بشقاب طرح مینا ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
بشقاب ساده هتلی ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
بشقاب طرح صدف ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰
بشقاب طرح خاطره ۳۹۹۰۰ ۳۴۹۰۰

موارد زیر چاپ کوره ای و فقط برای لوگو انجام می گیرد حداقل تیراژ ۱۰۰ قطعه می باشد
ظروف با چاپ کوره ای جهت کسب اطلاعات بیشتر و قیمت ها روی لینک زیر کلیک نمائید
بیش از ۵۰ نوع ظروف مختلف